al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jako integralna część kontroli zarządczej polega na przeprowadzeniu identyfikacji, analizy i oceny ryzyka odnoszących się do celów i zadań realizowanych w jednostce. Radzenie sobie z niepewnością, w tym ryzykiem, ale także i szansami, które zapewnić mają wzrost możliwości podnoszenia wartości organizacji, jest podstawową korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem w jednostce. Aby rozwój ten mógł być jednak efektywny, należy przeanalizować, jakie narzęzia zarządzania ryzykiem będą dla podmiotu najlepsze. Przedmiotem naszej oferty jest określenie jakie poczynania należy podjąć oraz jakie segmenty działania organizacji poddać analizie. Wybierzemy odpowiednie metody pozwalające na wprowadzenie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem. Określimy skuteczne narzędzia wdrożenia i wykorzystywania procesów zarządzania ryzykiem, jako narzędzia adaptacji dobrych praktyk do potrzeb organizacji.

Oferta obejmuje:

Identyfikacją ryzyka na poziomie podmiotu, działów lub procesów
Analiza ryzyka w odniesieniu do przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia
Ocena ryzyka w zakresie audytu wewnętrznego a realizacja kontroli zarządczej
Zaplanowanie działań przeciwdziałających zidentyfikowanym ryzykom
Sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem

Zadzwoń
Dojazd