al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Ochrona danych osobowych

Kompleksowa usługa w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony przetwarzanych danych, wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa” wraz z „Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi” oraz zarejestrowanie wymaganych zbiór w GIODO. W celu oceny prawidłowości i skuteczności zastosowanych środków w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych przeprowadzamy audyt procesów przetwarzania danych, który obejmuje m.in.:

– identyfikacją przetwarzanych zbiorów danych osobowych oraz weryfikacją podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
– sprawdzenie zgodności z zasadami przetwarzania danych osobowych
– analiza zabezpieczeń fizycznych oraz informatycznych
– analiza dokumentacji kadrowej
– analiza funkcjonującego obecnie systemu ochrony danych osobowych

W zakresie naszych usług oferujemy również pełne przejęcie obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych w formie outsourcingu funkcji ABI, który odpowiada m.in. za:

– zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych
– przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe
– podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń
– kontrolą stanu wydanych upoważnień oraz ewidencji osób upoważnionych
– prowadzenie okresowych audytów stanu bezpieczeństwa i przedstawianie raportów wraz z wytycznymi wymaganych zmian
– reprezentowanie zleceniodawcy podczas kontroli GIODO

Oferta obejmuje:

– Szkolenia
– Tworzenie dokumentacji
– Weryfikacja dokumentacji
– Rejestracja zbiorów danych osobowych
– Audyt
– Outsourcing funkcji ABI (zewnętrzny ABI)

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (PDF)
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (PDF)
Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych (PDF)

Zadzwoń
Dojazd