al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Kontrola zarządcza – oferta

Prosty, a jednocześnie skuteczny system kontroli zarządczej, umożliwia zapewnienie realizacji celów i zadań jednostkom sektora finansów publicznych. Zadanie to wynika z powszechnie przyjętych norm kontroli w systemie finansów publicznych. Proces kontroli zarządczej w każdej z jednostek sektora finansów publicznych będzie inny, albowiem każda z grup jednostek sektora finansów publicznych realizuje różnego rodzaju zadania, uregulowane przepisami prawa. W związku z tym przedmiotem oferowanych usług jest tworzenie, jak i weryfikacja dokumentacji kontroli zarządczej w formie dostosowania przepisów i standardów wpływających na wzrost efektywności funkcjonowania tychże jednostek. Zachowując przy tym odrębny układ procedur związanych z realizacją jej celów, funkcjonowanie każdej z jednostek sektora finansów publicznych będzie cechowało się szczególnym system kontroli zarządczej. Aktualnie obowiązująca w jednostce dokumentacja kontroli zarządczej w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, wytycznych, zakresów czynności, upoważnień, systemów bezpieczeństwa, organizacji wewnętrznej itp. zostanie dostosowana przez nas do realizacji określonych zadań i celów podmiotu, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarządzania ryzykiem, określanym jako zespół norm mających wpływ na realizacją tej misji.
Oferta obejmuje:

– Tworzenie dokumentacji
– Weryfikacja dokumentacji w tym m.in. aktualizacja oraz weryfikacji statutów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej (PDF)

Zadzwoń
Dojazd