al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Search Results for: oferta

Kontrola zarządcza – oferta

Prosty, a jednocześnie skuteczny system kontroli zarządczej, umożliwia zapewnienie realizacji celów i zadań jednostkom sektora finansów publicznych. Zadanie to wynika z powszechnie przyjętych norm kontroli w systemie finansów publicznych. Proces kontroli zarządczej w każdej z jednostek sektora finansów publicznych będzie inny, albowiem każda z grup jednostek sektora finansów publicznych realizuje różnego rodzaju zadania, uregulowane przepisami prawa. W związku z tym przedmiotem oferowanych usług jest tworzenie, jak i weryfikacja dokumentacji kontroli zarządczej w formie dostosowania przepisów i standardów wpływających na wzrost efektywności funkcjonowania tychże jednostek. Zachowując przy tym odrębny układ procedur związanych z realizacją jej celów, funkcjonowanie każdej z jednostek sektora...

Czytaj dalej

Programy pomocowe

Program pomocowy obejmujący wskazany problematyczny obszar to dokument, który określają przede wszystkim zasady, warunki, formy oraz podstawy prawne organizowania konkretnego wsparcia w celu rozwiązania problemu społecznego występującego na danym obszarze. Programy pomocowe dla Ośrodków Pomocy Społecznej (PDF) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (PDF)

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Kompleksowa usługa w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony przetwarzanych danych, wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa” wraz z „Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi” oraz zarejestrowanie wymaganych zbiór w GIODO. W celu oceny prawidłowości i skuteczności zastosowanych środków w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych przeprowadzamy audyt procesów przetwarzania danych, który obejmuje m.in.: - identyfikacją przetwarzanych zbiorów danych osobowych oraz weryfikacją podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych - sprawdzenie zgodności z zasadami przetwarzania danych osobowych - analiza zabezpieczeń fizycznych oraz informatycznych - analiza dokumentacji kadrowej - analiza funkcjonującego obecnie systemu ochrony danych osobowych W zakresie naszych usług oferujemy również pełne przejęcie obowiązków ciążących...

Czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jako integralna część kontroli zarządczej polega na przeprowadzeniu identyfikacji, analizy i oceny ryzyka odnoszących się do celów i zadań realizowanych w jednostce. Radzenie sobie z niepewnością, w tym ryzykiem, ale także i szansami, które zapewnić mają wzrost możliwości podnoszenia wartości organizacji, jest podstawową korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem w jednostce. Aby rozwój ten mógł być jednak efektywny, należy przeanalizować, jakie narzęzia zarządzania ryzykiem będą dla podmiotu najlepsze. Przedmiotem naszej oferty jest określenie jakie poczynania należy podjąć oraz jakie segmenty działania organizacji poddać analizie. Wybierzemy odpowiednie metody pozwalające na wprowadzenie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem. Określimy skuteczne narzędzia wdrożenia i...

Czytaj dalej

OCHRONA DANYCH

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (PDF) Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (PDF) Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych (PDF) Informacja i bezpieczeństwo informacji Informacją określamy dane, poprzez które wzrasta stopień wiedzy odbiorcy oraz które wnoszą do jego świadomości pierwiastek nowości. Dane przedstawiają elementy świata zewnętrznego wskazujące konieczność zapamiętania pewnych faktów, zdarzeń, prawidłowości itp. lub łatwość ich przetwarzania. Generując informację, tj. dane wraz z ich przesłaniem (sensem), należy zwrócić uwagę, że aby odnotować informację należy wyodrębnić właściwą grupę tzn. przedstawić ją w postaci danych. Zatem dane mogą wyrażać informacje, jeżeli uprzednio zostaną właściwie uporządkowane – zostaną użyte do stworzenia sprecyzowanych...

Czytaj dalej

KONTROLA ZARZĄDCZA

Dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej (PDF) Zarządzanie ryzykiem jest niezbędnym elementem kontroli zarządczej w Jednostce Ryzyko to możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów. Proces ten przebiega w kolejności: identyfikacja, analiza, reakcja, monitorowanie. Celem zarządzania ryzykiem jest osiągnięcie wyznaczonych celów i zadań, poprzez ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego skutkami. Pracownicy Jednostki powinni współpracować z kierownictwem i informować o zidentyfikowanych ryzykach. Dobrym rozwiązaniem jest wskazanie osoby, komórki organizacyjnej, bądź zespołu, który będzie odpowiedzialny za koordynację systemu zarządzania ryzykiem. Ankieta samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce – Zbędny obowiązek czy przydatne narzędzie? Wielu kierowników...

Czytaj dalej

Polityka cookie

Polityka prywatności Drogi Użytkowniku! Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności serwisu internetowego Selene Consulting dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem www.eszkolenie.eu. Serwis jest prowadzony przez SELENE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Dane osobowe i prywatność Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług - zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest...

Czytaj dalej

Zadzwoń
Dojazd