al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Pakiet legislacyjny

Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oba te akty stanowią pakiet legislacyjny, który gdy w pełni zacznie obowiązywać w maju 2018, zrewolucjonizuje prawo ochrony danych osobowych w UE.

Czytaj dalej

Dane biometryczne - definicja

W art. 3 pkt 14 RODO pojęcie „Dane biometryczne” zdefiniowane zostało jako dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

Czytaj dalej

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście nowych przepisów

Warto pochylić się nad tym, jakie zmiany proponuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i jaki wpływ będzie ono miało zwłaszcza w administracji publicznej. Omówmy pokrótce wybrane zapisy, zwłaszcza pod kątem sektora publicznego.

Czytaj dalej

GIODO kontra MC

GIODO - w wyniku kontroli przeprowadzonej w lutym 2017 roku - nakazał Ministrowi Cyfryzacji usunięcie naruszeń dotyczących przetwarzania danych w rejestrze PESEL.

Czytaj dalej
SZYBKI KONTAKT

Nasze usługi

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jako integralna część kontroli zarządczej polega na przeprowadzeniu identyfikacji, analizy i oceny ryzyka odnoszących się do celów i zadań realizowanych w jednostce. Radzenie sobie z niepewnością, w tym ryzykiem, ale także i szansami, które zapewnić mają wzrost możliwości...

Czytaj dalej

Kontrola zarządcza – oferta

Prosty, a jednocześnie skuteczny system kontroli zarządczej, umożliwia zapewnienie realizacji celów i zadań jednostkom sektora finansów publicznych. Zadanie to wynika z powszechnie przyjętych norm kontroli w systemie finansów publicznych. Proces kontroli zarządczej w każdej z jednostek sektora finansów publicznych będzie...

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Kompleksowa usługa w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony przetwarzanych danych, wdrożenie „Polityki bezpieczeństwa” wraz z „Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi” oraz zarejestrowanie wymaganych zbiór w GIODO. W celu oceny prawidłowości i skuteczności zastosowanych środków w zakresie ochrony...

Czytaj dalej

Programy pomocowe

Program pomocowy obejmujący wskazany problematyczny obszar to dokument, który określają przede wszystkim zasady, warunki, formy oraz podstawy prawne organizowania konkretnego wsparcia w celu rozwiązania problemu społecznego występującego na danym obszarze. Programy pomocowe dla Ośrodków Pomocy Społecznej (PDF) Strategia Rozwiązywania Problemów...

Czytaj dalej

Dlaczego warto nas wybrać?

Rzetelna dokumentacja

Opracowane przez nas dokumenty spełniają wszystkie przepisy prawa, cechuje je rzetelność i wysoka jakość. Przy tworzeniu dokumentacji staramy się kierować oczekiwaniami naszych Klientów oraz ich uwagami i potrzebami umożliwiającymi efektywne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego.

Satysfakcja Klienta

Celem firmy jest doskonalenie usług doradczych, opierających się na najnowszych metodach i strategiach, dostosowanych do potrzeb rynkowych i stanowiących odpowiedź na dynamiczne zmiany w otoczeniu. Naszym priorytetem jest przekazywanie wiedzy oraz udzielanie wsparcia podmiotom, które nam zaufały.

Na miejscu i zdalnie

Trzeba dojechać do siedziby Klienta? Jesteśmy niezwłocznie! Świadczymy również pomoc zdalną – z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji albo po prostu poprzez rozmowę telefoniczną. Jesteśmy do dyspozycji! Działamy na terenie całego kraju.

Szybka Reakcja

Na potrzeby naszych Klientów staramy się reagować tak szybko, jak to możliwe. Cenimy Twój czas, a Twoje problemy są naszymi. Żadne Twoje pytanie i wątpliwość  nie zostaną bez odpowiedzi.

Elastyczność

Zadowolenie klienta jest dla nas kluczowe, stąd też jesteśmy w tej kwestii bardzo elastyczni – dostosowujemy się do oczekiwań naszych partnerów z myślą o tym, żeby odnieśli jak najwięcej korzyści. Przystępując do współpracy, rozpoczynamy od przeanalizowania potrzeb jednostki, jako punkt wyjścia do opracowywania programów doradczych i szkoleniowych

Współpraca z ekspertami

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, archiwistki, prawa oświatowego oraz prawnikami. Szeroki interdyscyplinarny zespół ekspercki pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Najnowsze wpisy

03 Paź

Dane biometryczne – definicja

W art. 3 pkt 14 RODO pojęcie „Dane biometryczne” zdefiniowane zostało jako dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech...

03 Paź

Pakiet Legislacyjny

Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

25 Wrz

Ochrona danych administracji

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście nowych przepisów Warto pochylić się nad tym, jakie zmiany proponuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie...

25 Wrz

Giodo kontra MC

GIODO - w wyniku kontroli przeprowadzonej w lutym 2017 roku - nakazał Ministrowi Cyfryzacji usunięcie naruszeń dotyczących przetwarzania danych w rejestrze PESEL....

 

Skorzystaj z darmowej wyceny

Proponujemy Państwu szybką wycenę na przesłane zapytanie. Odpowiadamy nawet na najtrudniejsze tematy!

Kontakt


Nasz EKSPERT

Cezary Stanek
 

 

Cezary Stanek

 

Specjalista ds. ochrony danych osobowych z praktyką w zakresie audytów bezpieczeństwa. Czynny audytor Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Pasjonat prawa, z wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem.
Od wielu lat również szkoleniowiec i audytor: 98 zrealizowanych audytów = ok. 400 godzin audytowych około 1000 godzin szkoleń z tematyki szacowania ryzyka około 500 godzin szkoleń z ochrony danych osobowych.

Kluczowe kompetencje

 

• praktyka w zakresie identyfikacji i szacowania poziomu zagrożeń oraz ryzyk, a także podejmowania działań profilaktycznych z zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,
• znajomość norm z grupy PN-ISO 27000,
• znajomość prawa ochrony danych osobowych (w tym przepisów branżowych dotyczących działalności jednostek finansów publicznych – oświata, ustawa o pomocy społecznej itp.),
• umiejętność opracowania dokumentacji systemu ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych,
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z systemów ochrony informacji oraz przetwarzania danych osobowych,
• wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w jednostkach finansów publicznych, m.in. w urzędach powiatowych, urzędach gminy, jednostkach i placówkach oświatowych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji,
• przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych,
• kompetencje głównego specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy,
• inspektor PPOŻ.

Z kim współpracujemy?

– urzędy gmin i powiatów,
– szkoły i przedszkola,
– ośrodki pomocy społecznej,
– jednostki organizacyjne samorządów,
– szpitale i NZOZ-y,
– administracja rządowa

 

Działamy na terenie całego kraju!

 

O naszej firmie

Zadowolenie klienta jest dla nas kluczowe, stąd też jesteśmy w tej kwestii bardzo elastyczni – dostosowujemy się do oczekiwań naszych partnerów, z myślą o tym, żeby odnieśli jak najwięcej korzyści. Przystępując do współpracy, rozpoczynamy od przeanalizowania potrzeb jednostki, jako punkt wyjścia do opracowywania programów doradczych i szkoleniowych. Najskuteczniej jest uczyć się od najlepszych, dlatego naszą kadrę cechuje pasja, profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie i dbałość o jakość. Współpracujemy w korzystnej dla Państwa formie (tradycyjnie lub zdalnie), w ustalonym przez Państwa zakresie prac i czasie. Zlecone prace realizowane są w ustalonym terminie.
Zadzwoń
Dojazd