Logo Selene Consulting
Firma wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00255/2016
Selene Consulting - ochrona danych, kontrola zarządcza, archiwizacja, szkolenia, bhp
O FIRMIE OFERTA KONTROLA ZARZĄDCZA OCHRONA DANYCH AKTUALNOŚCI KONTAKT


Oferta
   
Zarządzanie ryzykiem
Oferta obejmuje:
  • Identyfikacją ryzyka na poziomie podmiotu, działów lub procesów
  • Analiza ryzyka w odniesieniu do przyczyn, skutków i cząstotliwości wystąpienia
  • Ocena ryzyka w zakresie audytu wewnątrznego a realizacja kontroli zarządczej
  • Zaplanowanie działań przeciwdziałających zidentyfikowanym ryzykom
  • Sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jako integralna cząść kontroli zarządczej polega na przeprowadzeniu identyfikacji, analizy i oceny ryzyka odnoszących sią do celów i zadań realizowanych w jednostce. Radzenie sobie z niepewnością, w tym ryzykiem, ale także i szansami, które zapewnić mają wzrost możliwości podnoszenia wartości organizacji, jest podstawową korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem w jednostce. Aby rozwój ten mógł być jednak efektywny, należy przeanalizować, jakie narządzia zarządzania ryzykiem bądą dla podmiotu najlepsze. Przedmiotem naszej oferty jest określenie jakie poczynania należy podjąć oraz jakie segmenty działania organizacji poddać analizie. Wybierzemy odpowiednie metody pozwalające na wprowadzenie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem. Określimy skuteczne narządzia wdrożenia i wykorzystywania procesów zarządzania ryzykiem, jako narządzia adaptacji dobrych praktyk do potrzeb organizacji.


Wróć do oferty


Copyright © 2015 SELENE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 6332235280 REGON: 363816134 KRS: 0000604037