Logo Selene Consulting
Firma wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00255/2016
Selene Consulting - ochrona danych, kontrola zarządcza, archiwizacja, szkolenia, bhp
O FIRMIE OFERTA KONTROLA ZARZĄDCZA OCHRONA DANYCH AKTUALNOŚCI KONTAKT


Oferta
Kontrola zarządcza
Oferta obejmuje:
  • Tworzenie dokumentacji
  • Weryfikacja dokumentacji w tym m.in. aktualizacja oraz weryfikacji statutów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Prosty, a jednocześnie skuteczny system kontroli zarządczej, umożliwia zapewnienie realizacji celów i zadań jednostkom sektora finansów publicznych. Zadanie to wynika z powszechnie przyjątych norm kontroli w systemie finansów publicznych. Proces kontroli zarządczej w każdej z jednostek sektora finansów publicznych bądzie inny, albowiem każda z grup jednostek sektora finansów publicznych realizuje różnego rodzaju zadania, uregulowane przepisami prawa. W związku z tym przedmiotem oferowanych usług jest tworzenie, jak i weryfikacja dokumentacji kontroli zarządczej w formie dostosowania przepisów i standardów wpływających na wzrost efektywności funkcjonowania tychże jednostek. Zachowując przy tym odrąbny układ procedur związanych z realizacją jej celów, funkcjonowanie każdej z jednostek sektora finansów publicznych bądzie cechowało sią szczególnym system kontroli zarządczej. Aktualnie obowiązująca w jednostce dokumentacja kontroli zarządczej w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, wytycznych, zakresów czynności, upoważnień, systemów bezpieczeństwa, organizacji wewnątrznej itp. zostanie dostosowana przez nas do realizacji określonych zadań i celów podmiotu, przy jednoczesnym uwzglądnieniu zarządzania ryzykiem, określanym jako zespół norm mających wpływ na realizacją tej misji.


Wróć do oferty


Copyright © 2015 SELENE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 6332235280 REGON: 363816134 KRS: 0000604037