Logo Selene Consulting
Firma wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00255/2016
Selene Consulting - ochrona danych, kontrola zarządcza, archiwizacja, szkolenia, bhp
O FIRMIE OFERTA KONTROLA ZARZĄDCZA OCHRONA DANYCH AKTUALNOŚCI KONTAKT


Aktualności
"Nowe ramy prawne ochrony danych w UE. Wyzwania dla Polski"- konferencja GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przy współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Panem Michałem Boni, Posełem do Parlamentu Europejskiego w dniu 18 września 2015 r. w Warszawie zorganizowali konferencję naukową dedykowaną unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób oraz ponad 2400 osób on-line pośród nich byli przedstawiciele administracji publicznej, instytucji europejskich, organizacji pozarządowych, a także naukowcy doskonalących się w problematyce ochrony danych osobowych.

Ustalenie końcowej formy unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej, stanowi istotny krok, w zakresie unijnej reformy ochrony prywatności i wyraźny bodziec wskazujący postęp w zakresie czynności ustawodawczych. Stanowi to podstawę do zainicjowania dialogu nad przebiegiem wdrażania przepisów rozporządzenia do polskiego porządku prawnego, w tym wskazanie zmian w przepisach aktów prawnych, które mają wejść w życie już w 2018 r.

Podczas konferencji poruszono następujące kwestie:
  1. zwiększenia kompetencji organów zajmujących się ochroną danych osobowych, a w szczególności wprowadzenia kar finansowych za naruszenia w zakresie danych osobowych, które będą nakładały obowiązek ponownego spojrzenia na ochronę danych osobowych;
  2. wprowadzenia metod, które udoskonalą bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem nadmiernych obciążeń dla przedsiębiorstwa (zwłaszcza dla małych i średnich firm);
  3. nowych przepisów przetwarzania i ochrony danych osobowych w obrębie służby zdrowia.


Copyright © 2015 SELENE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 6332235280 REGON: 363816134 KRS: 0000604037