Logo Selene Consulting
Firma wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00255/2016
Selene Consulting - ochrona danych, kontrola zarządcza, archiwizacja, szkolenia, bhp
O FIRMIE OFERTA KONTROLA ZARZĄDCZA OCHRONA DANYCH AKTUALNOŚCI KONTAKT


Aktualności
Zmiany unijne dotyczące ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych osób fizycznych

Dnia 4 maja 2016 r. opublikowano
nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Opierając się na art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych można wskazać, iż akt ten wchodzi w życie 20 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, zaś przeznaczenie do użytku w praktyce będzie miało miejsce w 2018 roku.

Nowe rozporządzenie odnoszące się do ochrony danych osobowych, zaakceptowane przez Parlament Europejski, będzie wykorzystywane wprost bez potrzeby implementacji do krajowych porządków prawnych. W praktyce będzie oznaczać to, iż administratorzy danych osobowych będą mieli równe obowiązki, zaś podmioty prawa te same ów prawa. Takie zmiany w rozporządzeniu unijnym zapowiadają również zmiany w krajowym prawie, które trzeba będzie przystosować do owego rozporządzenia, zgodnie z wypowiedzią Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

"Jak wstępnie oszacowało Rządowe Centrum Legislacji, analizy takiej może wymagać nawet ok. 800 aktów prawnych, w których znajdują się odniesienia do ochrony danych osobowych, więc czeka nas ogromna praca, na wykonanie której mamy zaledwie dwa lata" - dr Edyta Bielak-Jomaa.

Generalny Inspektor wskazuje także na istotę czynności dokonywanych przez administratorów danych osobowych, aby już teraz ocenili celowość, adekwatność przetwarzanych danych osobowych.

Warto już teraz, przed wejściem rozporządzenia w życie przyjrzeć się zmianom, które będą dotyczyły ochrony danych osobowych.

czytaj dalej...


Copyright © 2015 SELENE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 6332235280 REGON: 363816134 KRS: 0000604037