Logo Selene Consulting
Firma wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00255/2016
Selene Consulting - ochrona danych, kontrola zarządcza, archiwizacja, szkolenia, bhp
O FIRMIE OFERTA KONTROLA ZARZĄDCZA OCHRONA DANYCH AKTUALNOŚCI KONTAKT


Aktualności
Ochrona danych - staje się kluczowym elementem życia. Tekst jednolity kontra tekst ujednolicony.

28 czerwca 2016 roku został ogłoszony tekst jednolity Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), który można znaleźć na stronie

Należy pamiętać, że tekst jednolity zostaje opracowany przez organ do tego upoważniony i przyjmowany jest według szczegółowych zasad opisanych w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) oraz posiada domniemanie autentyczności.

Natomiast wydawnictwa bądź inne podmioty mogą na własne potrzeby stworzyć tekst ujednolicony poprzez zwykłe zastąpienie przepisów zmienionych przepisami aktualnymi, usunięciu z tekstu przepisów uchylonych oraz dodanie nowych


Copyright © 2015 SELENE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 6332235280 REGON: 363816134 KRS: 0000604037